|     |     |   ENGLISH
  |  
پنجشنبه 31 خرداد 1397
  |     |  
نوع خبر 
 
 در سومين دوره جشنواره برترين‌هاي فناوري‌نانو در بخش محققان برتر آقای دكتر سيدعليرضا اشرفي استاد تمام گروه رياضي دانشگاه كاشان به عنوان نفر دوم فناوري‌نانو كشور معرفي شدند.
در سومين دوره جشنواره برترين‌هاي فناوري‌نانو در بخش محققان برتر آقای دكتر سيدعليرضا اشرفي استاد تمام گروه رياضي دانشگاه كاشان به عنوان نفر دوم فناوري‌نانو كشور معرفي شدند. سومين جشنواره برترين‌هاي فناوري‌نانو بیست و چهارم مهرماه جاری در سالن حجاب با حضور جمعي از فرهيختگان و برترين‌هاي اين حوزه برگزار شد . گفتني است، در سومين دوره جشنواره «معرفي برترين‌هاي فناوري نانو»، افراد و نهادها بر حسب كيفيت و حجم فعاليت‌ها و دستاوردهاي سال 1386 مورد ارزيابي قرار گرفته و رتبه بندي شدند. معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن عرض تبریک، موفقیت ایشان را در عرصه علم و پژوهش آرزومند است.
سه شنبه 30 مهر 1387  13:16:43
 آگهي پذيرش دانشجوي دوره‌ي دكتري تخصصي (PhD) دانشگاه كاشان  در رشته هاي مهندسي مكانيك (طراحي كاربردي) و فيزيك (فيزيك هسته اي- فيزيك حالت جامد - فيزيك اتمي مولكولي) در نیمسال دوم سال‌تحصيلي 88-87
دانشگاه كاشان از بين داوطلبان واجد شرايط زير جهت دوره‌ي دكتري(Ph.D.) در رشته‌هاي مندرج در جدول پيوست براساس قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه علمي دانشجو مي‌پذيرد.الف: شرايط عمومي1. اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران2. التزام به قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران3. عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب و گروههاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنها4. نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع صلاحيت‌دار5. نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مردب: شرايط اختصاصي1. داشتن مدرك كارشناسي‌ارشد (فوق‌ليسانس) در يكي از رشته‌هاي مندرج در جدول پيوست از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور يا مؤسسات و دانشگاههاي خارج از كشور كه مورد تأیيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.تبصره1: دانشجويان كارشناسي‌ارشد كه تا 30/11/87 فارغ‌التحصيل مي‌شوند مي‌توانند در امتحان ورودي شركت كنند.تبصره2: متقاضيان بامدرك تحصيلي معادل كارشناسي‌ارشد مجاز به شركت در آزمون نمي‌باشند.2. موفقيت در آزمون ورودي دوره دكتري3. كليه داوطلبان ورود به دوره دكتراي دانشگاه بايد در آزمون ورودي دوره دكتراي شركت‌ نمايند. پذيرش دانشجويان بورسيه پس از موفقيت در آزمون ورودي، تابع ضوابط خاص دانشگاه و وزارت متبوع مي‌باشد.4. دانشجويان فعلي دوره دكتري اجازه شركت در آزمون را ندارند.نكات مهم:1. دررابطه با نحوه اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان دوره دكتراي تخصصي داخل، به استناد دستورالعمل اجرايي شماره 19553/11 مورخ 2/12/77، متقاضيان بورس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايستي داراي شرايط ذيل باشند:الف: كسب اعلام نياز از يكي از دانشگاههاي داخلب: حداكثر سن در هنگام ثبت‌نام 33 سالتبصره1: داوطلباني كه بورسيه نشوند مي‌توانند به عنوان دانشجوي غير بورسيه تحصيل كنند و براي دانشجويان غير بورسيه شرط سني وجود ندارد و با آنها مطابق ضوابط و مقررات آموزش رايگان عمل مي‌شود.تبصره2: به ازاي هريك سال حضور داوطلبانه رزمندگان در جبهه، هريك سال اسارت آزادگان و هر 10% از كارافتادگي جانبازان، يك سال به حداكثر شرط سني داوطلب حداكثر تا 7 سال افزوده مي‌گردد. همچنين حداكثر سن براي زوجه شهداء، مفقودين، اسراء و جانبازان بالاي 70%، 37 سال تعيين مي‌شود.د: 30% پذيرش در اين رشته به مربيان رسمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اختصاص دارد.هـ: 20% ظرفيت پذيرش در هر رشته طبق قوانين و مقررات جاري به ايثارگران انقلاب اسلامي (رزمندگان، آزادگان، فرزندان شهداء و جانبازان) اختصاص دارد.تبصره: داوطلبان موارد (د و هـ) از بند 1 بايد در كليه مراحل آزمون ورودي حداقل 80% از امتيازات كسب شده توسط آخرين پذيرفته شده آزاد را احراز نمايند.2. داوطلباني كه در استخدام دستگاههاي دولتي هستند بايد براي ثبت‌نام، مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا مأموريت تحصيلي را ارائه نمايند. (تكميل فرم شماره 2 الزامي است).3. داوطلباني كه در حال انجام خدمت وظيفه مي‌باشند، با ارائه گواهي از محل خدمت خود مبني بر اينكه تا 30/11/87 خدمت خود را به پايان خواهند رساند مي‌توانند در آزمون شركت نمايند.4. تحصيل در دوره دكتري، تمام ‌وقت مي‌باشد و پذيرفته‌شدگان به هيچ‌ وجه حق اشتغال به‌كار ديگري را ندارند.5. چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام، برگزاري امتحانات و در طول تحصيل محرز گردد كه داوطلب داراي هر يك از شرايط ياد شده نبوده يا احراز نمي‌نمايد، بلافاصله از ثبت‌نام، شركت در امتحان و ادامه تحصيل جلوگيري بعمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.6. پذيرش نهايي دانشجو دردوره دكتري به ترتيب پس از موفقيت در آزمون كتبي، اكتساب حد نصاب قبولي در آزمون کتبی، انجام مصاحبه علمي و طي مراحل گزينش توسط وزارت متبوع، انجام خواهد شد.7. ارائه اصل گواهی تا قبل از آزمون جامع مبنی بر کسب حد نصاب نمره بان در یکی از آزمون‌های انگلیسی (50 از MCHE، 500 از TOEFL، 450 از TOLIMO و 5 از IELTS) که بیش از 2 سال از تاریخ اخذ آن نگذشته باشد.8. مدارك ارسالي داوطلبان و همچنين وجه ثبت‌نام حتي اگر داوطلب در آزمون شركت نكند به هيچ وجه مسترد نمي‌شود.مدارك مورد نياز:1. فرم تكميل شده تقاضانامه ثبت‌نام (دقت شود تمامي مندرجات تكميل شود).2. يك برگ فتوكپي از كليه صفحات شناسنامه3. چهار قطعه عكس4×3 با ذكر مشخصات در پشت آنها4. فتوكپي كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه عمومي يا مدركي دال بر روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان ذكور يا گواهي اشتغال به تحصيل در دوره کارشناسی ارشد5. فتوكپي ريز نمرات و گواهي مدرک کارشناسي ارشد6. گواهي اشتغال به تحصيل (فرم شماره 1) براي دانشجويان كارشناسي ارشد از مؤسسه آموزش عالي مبني بر اتمام دوره تحصيل حداكثر تا 30/11/877. فتوكپي حكم رسمي اشتغال به كار در دانشگاهها براي اعضاء هيأت علمي8. گواهي معتبر مبني بر حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه براي متقاضيان استفاده كننده از سهميه رزمندگان9. اصل رسيد فيش بانكي به مبلغ (400000 ريال) چهارصدهزار ريال بابت حق ثبت‌نام به حساب جاري شماره 54499 نزد بانك تجارت شعبه دانشگاه كاشان ( کد شعبه 16090) قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت ایرانتبصره: به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.نحوه ثبت‌نام و ارسال مدارك:داوطلبان باید با رعايت نكات فوق، فرم تقاضانامه ثبت‌نام را تكميل و همراه با مدارك خواسته شده با پست پیشتاز به نشاني: كاشان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، حوزه معاونت آموزشي، مديريت تحصيلات تكميلي، كد پستي 51167-87317 ارسال نمايند. در ضمن آخرین مهلت دریافت مدارک 25/8/87 می‌باشد.داوطلبان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر از طريق شماره تلفن 5513011-0361 با کارشناسان تحصيلات تكميلي دانشگاه تماس حاصل نمايند.تاريخ و محل توزيع كارت و آزمون كتبي:- كارت ورودبه جلسه آزمون درروز سه‌شنبه 12/9/87 درحوزه معاونت آموزشي توزيع مي‌گردد.- آزمون كتبي در روز چهارشنبه 13/9/87 در محل دانشكده علوم برگزار خواهد شد.- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است.- كارت ورود به جلسه آزمون منحصراً به شخص داوطلب تحويل داده مي‌شود.      فرم ثبت نام و مواد امتحاني معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
دوشنبه 29 مهر 1387  23:53:20
 آغاز همكاري دانشگاه كاشان با دانشگاه كِنِساي آمريكا
مدير گروه همكاري‌هاي علمي بين‌اللمي دانشگاه كاشان، از آغاز ارتباط علمي، پژوهشي دانشجويان و استادان اين دانشگاه با استادان و دانشجويان دانشگاه ايالتي كنساي آمريكا از طريق ويدئو كنفرانس خبر داد. دكتر «جواد صفايي قمي» گفت: در اولين جلسه كه به مدت دو ساعت در دانشگاه كاشان برگزار شد «دكتر آنه‌ريچاردز» از استادان دانشگاه ايالتي كنساي آمريكا،‌ نحوه تنظيم و نگارش صحيح مقالات علمي را براي دانشجويان زبان انگليسي اين دانشگاه از طريق ويدئو كنفرانس ارائه كرد. وي افزود: با برگزاري اين نشست علمي،‌ دانشجويان سؤالات خود را مطرح و به تبادل نظرات و رفع اشكالات پرداختند.     دكتر صفايي قمي خاطر نشان كرد: دانشگاه كاشان هم در اقدامي متقابل به همين روش توسط دكتر عباسعلي فراهتي از اساتيد دانشكده علوم انساني موضوع تمدن ايران و اسلام و تأثير آن بر تمدن جهان و غرب را براي دانشجويان آن دانشگاه ارائه داد. در اين جلسه كه با حضور بيش از20 دانشجوي آمريكايي برگزار شد تمدن از ديدگاه دانشمندان اسلامي و غربي بررسي شد كه مورد توجه دانشجويان دانشگاه كنسا قرار گرفت و مقرر شد جهت آشنايي هرچه بيشتر دانشجويان آمريكايي از فرهنگ و تمدن ايران و همچنين دين اسلام اين قبيل جلسات از طريق ويدئو كنفرانس ادامه يابد.     مدير گروه همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي دانشگاه كاشان ‌هدف از برگزاري اين جلسات علمي را گسترش مبادلات و همكاري‌هاي علمي و فني، انتقال تجربيات و ارتقاء سطح تبادلات و آگاهي‌هاي علمي و پژوهشي ذكر كرد و اظهار داشت به همين منظور در آينده‌اي نزديك تفاهم‌نامه همكاري اين دانشگاه با دانشگاه كنساي آمريكا امضاء خواهد شد. لازم به ذكر است اين سلسله از كلاس‌ها با هماهنگي دفتر همكاري‌هاي علمي و بين‌المللي، دانشكده علوم انساني و مركز رايانه و اطلاع‌رساني دانشگاه برگزار مي‌شود.    
شنبه 27 مهر 1387  9:24:16
 نخستين يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه كاشان برگزار مي‌گردد
مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه كاشان از برگزاري نخستين يادواره شهداي دانشجوي اين دانشگاه خبر داد. «جواد نخي» افزود: اين يادواره روز پنجم اسفند ماه سال جاري مصادف با شب عرفه در دو نوبت صبح و عصر با حضور سرداران ارشد سپاه و دوران دفاع مقدس در اين دانشگاه برگزار مي‌شود. وي، ضمن اشاره به وجود 22 شهيد دانشجو در اين دانشگاه، ‌هدف از برگزاري اين يادواره را يادمان و پاسداشت نام و رشادت‌هاي اين دانشجويان شهيد، تجليل و تكريم از خانواده‌هاي اين شهدا و ارتقاء فرهنگ ايثار  و معنويت در بين دانشجويان ذكر كرد. دبير ستاد برگزاري نخستين يادواره شهداي دانشجوي دانشگاه كاشان، برپايي نمايشگاه‌هاي كتاب و آثار دفاع مقدس و ماكت‌هاي عمليات‌هاي مختلف دوران جنگ را از ديگر برنامه‌هاي جنبي اين يادواره عنوان كرد. نخي يادآور شد: در صورت آماده‌سازي و فراهم شدن امكانات، مراسم خاكسپاري شهداي گمنام و عمليات كلنگ‌زني طرح پرديس شاهد همزمان با روز برگزاري يادواره در اين دانشگاه انجام مي‌شود. وي، همچنين از برگزاري اولين نشست مشترك دانشجويان شاهد و ايثارگر ورودي سال 87 دانشگاه‌هاي كاشان خبر داد و گفت: اين نشست مشترك با حضور 250نفر از دانشجويان شاهد و ايثارگر كل منطقة كاشان پنجم آبان ماه سال جاري در جوار مرقد مطهر سلطانعلي‌بن امام محمدباقر(ع) برگزار مي‌شود.       
شنبه 27 مهر 1387  9:12:58
 برگزاري دوره آموزشي كارشناسان انجمن‌هاي علمي دانشجويي در دانشگاه كاشان
پنجمين نشست دوره آموزشي كارشناسان انجمن‌هاي علمي دانشجويي سراسر كشور روز سه‌شنبه در دانشگاه كاشان آغاز به كار كرد. كارشناس فرهنگي و مسئول ارودهاي دانشجويي دانشگاه كاشان گفت: اين دوره آموزشي با حضور 70 نفر از كارشناسان انجمن‌هاي علمي دانشجويي سراسر كشور به مدت سه روز در اين دانشگاه برگزار مي‌شود. حجت‌الاسلام «احمد شيخ‌زاده»، هدف از برگزاري اين دوره آموزشي را ارتقاء سطح علمي، تبادل و انتقال تجربيات كارشناسان و به روز شدن اطلاعات و برنامه‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي ذكر كرد. به گفته وي، در اين دوره كارشناسان انجمن‌ها با شركت در سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي مديريت نيروي داوطلب در انجمن‌هاي علمي و دانشجويي، پروژه‌نويسي عملياتي، گزارش نويسي، سخنراني و جلسات پرسش و پاسخ با مدير كل امور فرهنگي و كارشناسان وزارت آخرين اطلاعات و دستاوردهاي علمي را فرا مي‌گيرند. ايشان، بازديد از رصدخانه، خانه‌هاي تاريخي و مشهداردهال را از جمله برنامه‌هاي فرهنگي جنبي اين دوره آموزشي ذكر كرد. دوره آموزشي كارشناسان انجمن‌هاي علمي دانشجويي تا 25 مهرماه سال جاري در دانشگاه كاشان ادامه دارد.    
شنبه 27 مهر 1387  9:9:18
1 2 3 4
انتخاب وب سایت :  

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
کدپستی 8731753153
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۹
فكس دبيرخانه : ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱