|     |     |   ENGLISH
  |  
پنجشنبه 31 خرداد 1397
  |     |  
نوع خبر 
 
 
چهارشنبه 30 آذر 1384  12:12:55
 
چهارشنبه 30 آذر 1384  12:12:55
 انتصابهاي دانشگاه از ارديبهشت تا كنون
انتصابهاي زير از ارديبهشت ماه سال جاري در دانشگاه كاشان صورت گرفته است:
شنبه 19 آذر 1384  14:22:26
 انتصابهاي دانشگاه از ارديبهشت تا كنون
انتصابهاي زير از ارديبهشت ماه سال جاري در دانشگاه كاشان صورت گرفته است:
شنبه 19 آذر 1384  14:22:26
 
چهارشنبه 2 آذر 1384  14:14:2
1 2
انتخاب وب سایت :  

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
کدپستی 8731753153
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۹
فكس دبيرخانه : ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱