|     |     |   ENGLISH
  |  
چهارشنبه 30 خرداد 1397
  |     |  
نوع خبر 
 
 
شرایط مزایده پیمانکاری خدمات بوفه های دانشگاه کاشان

 

شرایط مزایده پیمانکاری خدمات بوفه های دانشگاه کاشان

1.     موضوع مزایده

موضوع مزایده عبارتست از : واگذاری کلیه بوفه های سازمان مرکزی  و  پردیس خواهران دانشگاه کاشان

2.     مدت واگذاری

مدت واگذاری از تاریخ 95/6/20  لغایت 96/4/20 بمدت 10ماه می باشد.

3.     موارد واگذاری

شامل: امور بوفه های دانشکده علوم انسانی، داخل محوطه سایت مرکزی دانشگاه ، خوابگاهها و پردیس واحد خواهران( بلوار ملاصدرا ،دانشکده معماری و هنر قدیم)  و خدمات خشکشویی و اتوشویی خواهد بود.

تبصره1) پیمانکار موظف است خدمات خشکشویی و اتوشویی را در محل هایی که مدیریت دانشجویی تعیین می کند ارائه دهد.

تبصره 2) داشتن نان و میوه با قیمت مناسب در  کلیه بوفه ها الزامی است.

4.     مبلغ واگذاری

پیمانکار متعهد می شود در قبال استفاده از امکانات و فضای کالبدی دانشگاه برای ارائه خدمات موضوع قرارداد در مکان های مذکور ماهیانه مبلغی را به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز نماید. برنده مزایده کسی است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد نماید.

تبصره : اجاره بهای فروردین ماه برای ایام تعطیلی دانشگاه محاسبه و دریافت نمی گردد.

5.     تعهدات کارفرما

1)     کارفرما مکان لازم بوفه ها و مکان و تجهیزات خشکشویی را جهت اجرای مفاد قرارداد در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

2)     هزینه های مربوط به بهای آب، برق، گاز بعهده کارفرما می باشد.

6.     تعهدات پیمانکار

1)     بوفه های واگذار شده، در زمینه اقلام غذایی فقط مجاز به عرضه فست فوود علاوه بر خدمات بوفه خواهند بود.

2)     تجهیزات بکارگرفته شده توسط پیمانکار بایستی استاندارد و بهداشتی باشند.

3)     ناظر کارفرما در این قرارداد مدیریت اداری و پشتیبانی خواهد بود که پیمانکار موظف به همکاری با ایشان می باشد.

4)     پیمانکار موظف می باشد همکاری لازم را با ناظرین دانشگاه در موقع بازدید از بوفه بعمل آورد.

5)   پیمانکار متعهد است با استفاده از تجهیزات و عوامل و امکانات لازم نسبت به انجام امور محوله بنحو احسن در اوقاتی که کارفرما اعلام می نماید اقدام کند.

6)   پیمانکار موظف است، خدمات و کالاهای ارائه شده در بوفه ها را متناسب با نیاز دانشجویان، ارزان تر از قیمت بازار و از اجناس مارک دار و معروف و استاندارد عرضه کند.

7)     تهیه،تامین و تدارک وسایل و اقلام مورد نیاز جهت ارائه بموقع به دانشجو بعهده پیمانکار است.

8)   نظافت بوفه ها و فضای اطراف و همچنین جمع آوری زباله های آن بعهده پیمانکار می باشد. در صورت عدم توجه به ازای هر مورد مبلغ 500,000 ریال بر اساس گزارش ناظر قرارداد از تضمین پیمانکار کسر خواهد شد.

9)   نوع خدمات و اقلام ارائه شده در بوفه ها می بایستی با فضای فرهنگی و علمی دانشگاه متناسب باشد و فروش هرنوع سیگار و مواد دخانی ممنوع می باشد.  هر مورد نقض مفاد این بند مشمول 5000000 ریال جریمه خواهد شد که بر اساس گزارش ناظر قرارداد از تضمین پیمانکار کسر خواهد شد.

10) حفاظت ونگهداری از کلیه تجهیزات و تعمیرات مربوطه و نیز سایر اقلام موجود در مکانهای واگذار شده بعهده پیمانکار می باشد و دانشگاه از این بابت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

11) چنانچه خسارتی توسط ابواب جمعی پیمانکار به تجهیزات و مکانهای واگذار شده وارد گردد، پیمانکار موظف است نسبت به جبران خسارات وارده طبق نظر کارشناس دانشگاه اقدام نماید.

12)  بکارگیری کارگران با مشورت کارفرما و با رعایت موارد ذیل خواهد بود:

الف) تابعه ایران باشد.

ب) اخراجی از سایر ارگان ها و ادارات نباشد.

ج) گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نماید و قبل از بکارگیری مورد مصاحبه هسته گزینش دانشگاه قرار گیرد.

د) از بیماری های غیرمناسب با خدمات غذایی(بیماری های عفونی و میکروبی) مبرا باشد(ارائه کارت تندرستی الزامی است.)

13) پیمانکار مسئول هرگونه تعهد خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و کارفرما از این بابت هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت.

14)  پیمانکار موظف است در بوفه های خواهران ازعوامل خانم استفاده نماید.

15) بوفه های برادران حق فروش  به خواهران و بالعکس را ندارد و در صورت ملاحظه تخلف بر اساس گزارش و تشخیص ناظر قرارداد مشمول جریمه خواهد شد .

16)  کلیه حوادث ناشی از کار، نقص عضو و یا فوت عوامل، در حین کار برعهده پیمانکار می باشد.

17) مسئولیت قانونی مقررات کارگری و تامین اجتماعی بعهده پیمانکار می باشد و دانشگاه در قبال نیروهای بکارگرفته شده هیچ گونه تعهدی ندارد.

18)  عوامل پیمانکار موظف به رعایت کامل شئونات اسلامی و اخلاقی و ضوابط داخلی دانشگاه می باشند.

19) پیمانکار موظف است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در بند فوق توسط هریک از عوامل با اعلام کارفرما نسبت به اصلاح یا تعویض آنان اقدام نماید.

20)  عوامل پیمانکار ملزم به رعایت کامل موازین بهداشتی در محل های مربوطه می باشند.

21) پیمانکار ملزم به ارائه مواد غذایی مرغوب و شناخته شده می باشد و همچنین مسئولیت قانونی عدم رعایت تعهد فوق اعم از بیماری و عوارض ناشی از مسمومیت و ... بعهده پیمانکار می باشد، بدیهی است کارفرما در صورت مشاهده هرگونه تخلف می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ جریمه با تشخیص خویش اقدام نماید.

22) تشخیص مرغوبیت کالاهای ارائه شده براساس نظر کارشناس تغذیه دانشگاه تعیین و به پیمانکار ابلاغ می شود وپیمانکار مکلف به ارائه مارک های مورد تایید می باشد. ارائه مارک های  نامرغوب، تاریخ مصرف گذشته و گران فروشی به ازای هر مورد گزارش کارشناس مشمول حداقل 5,000,000ریال جریمه خواهد شد.

23) پیمانکار بایستی نظارت کامل و دقیق بر عوامل اجرایی غرفه های مذکور از نظر قیمت کالا، کمیت و کیفیت اجناس و نحوه برخورد با مشتریان را داشته باشند. به هرصورت پیمانکار جوابگوی مسائل فوق در قبال دانشگاه می باشد.

24) پیمانکار بایستی جهت نگهداری و ارائه مواد غذایی، امکانات کافی و متناسب با نوع مواد غذایی را در محل بوفه ها تامین نماید.

7.     سایر موارد

1)   فسخ قرارداد از طرف کارفرما ظرف یک هفته اعلام قبلی و ازطرف پیمانکار ظرف دوماه اعلام قبلی بصورت کتبی با موافقت کارفرما مجاز خواهد بود.

2)   هرگونه اختلاف بوجود آمده در ابتدا توسط مذاکره امضاءکنندگان قرارداد یا نمایندگان آن ها حل و فصل می شود و درصورت عدم حصول توافق با عنایت به قوانین جاری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی قابل پیگیری است.

3)     پیمانکار حق واگذاری موارد یاد شده در قرارداد را کلاً یا جزئاً به غیر ندارد.

4)   پیمانکار در تضمین حسن انجام کار و تعهدات و جبران خسارات وارده به تجهیزات وارده به تجهیزات و وسایل و اماکن شده چکی به مبلغ 300,000,000 ریال بعنوان ضمانت در اختیار کارفرما قرار می دهد و کارفرما مختار است که خسارات خود را از محل این تضمین جبران نماید.

5)     پیشنهاد دهندگان بایستی دارای صلاحیت انجام کار از اداره کل کار و امور اجتماعی استان و یا مدارکی دال بر توانایی، تجربه، سابقه و صلاحیت انجام کار در زمینه موضوع واگذاری باشند. به این منظور ارائه حداقل 2 گواهی حسن انجام کار از سازمان ها و شرکت های معتبر ضروری می باشد.

6)   مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده 30,000,000ریال می باشد که بایستی به حساب 55584-16090 دانشگاه کاشان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه کاشان صادر گردد.

7)     شرکت کننده درمزایده بایستی موضوع مزایده را روی پاکت های ارسالی، درج نماید.

8)     شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید.

9)     دانشگاه در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

10) درصورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود، ضمن ضبط سپرده وی با تشخیص کمیسیون مزایده به ترتیب وضعیت برنده دوم وسوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت استنکاف برنده بعدی سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. بدیهی است اتخاذ تصمیم پس از انجام مراحل لازم بعدی بعهده کمیسیون مزایده خواهد بود.

11)  پیمانکار مسئول کلیه تعهدات خود نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.

12) پیمانکار موظف است قبل از تحویل اسناد مزایده و حداکثر تا ساعت 12 مورخ 95/6/3 جهت مصاحبه و توجیه برنامه ها و آنالیز نیروی انسانی خود به اداره امور عمومی مراجعه نماید.

8.     مدراک لازم

شرکت های پیشنهاد کننده و اشخاص حقیقی شرکت کننده در مزایده  بایستی  مدارک لازم را در دو پاکت دربسته جداگانه به شرح ذیل تحویل نمایند :

شرکت های پیشنهاد دهنده ؛

الف) مدارک وثبت و اساسنامه شرکت، شرایط مزایده مهر وامضاء شده توسط شرکت، دو مورد گواهی حسن انجام کار مربوط و فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مزایده

ب) مبلغ پیشنهادی

اشخاص حقیقی؛

الف ) شامل اطلاعات شخصی، شرایط مزایده امضا شده توسط شخص، فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مزایده و در صورت دارابودن اسنادی مبنی بر حسن انجام کار و یا گواهی تشویقی.

ب) مبلغ پیشنهادی

9.     مهلت مزایده

متقاضیان لازم است مدارک فوق الاشاره را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 95/6/6 به مسئول دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه، تلفن تماس 55912231(031) واقع در کاشان، بلوار قطب راوندی کدپستی 51167-87317 ارسال یا تحویل نمایند. به پیشنهادات مشروط و مبهم و براساس درصد و یا اضافه نسبت به حداقل قیمت داده شده و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10.نرخ پیشنهادی

جدول نرخ پیشنهادی به شرح ذیل می باشد :

         مکان

 

قیمت پیشنهادی

مجموع خدمات و بوفه های موضوع ماده 3

پردیس و خوابگاه خواهران

مجموع بوفه های دانشگاه باستثنای پردیس و خوابگاه خواهران

به حروف (ریال)

 

 

 

به عدد (ریال)

 

 

 

 

کلیه موارد فوق مورد قبول است

نام و نام خانوادگی مدیر عامل شرکت

مهر و امضا  

سه شنبه 2 شهريور 1395  8:16:40

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 28 خرداد 1397  2:10:18
تعداد بازديد از اين خبر : 5275
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر
ورود کد امنیتی :  Audio VersionReload Image
انتخاب وب سایت :  

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
کدپستی 8731753153
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۹
فكس دبيرخانه : ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱