|     |     |   ENGLISH
  |  
دوشنبه 2 بهمن 1396
  |     |  

   

پروفسور رضا منصوری
مشاور رئیس دانشگاه
تلفن : 55912155 031




دکتر محسن شاطریان
مشاور رئیس دانشگاه و سرپرست حوزه ریاست
تلفن : 55912155 031



حمید پیوندی
مشاور رئیس دانشگاه در امور حقوقی
تلفن : 55912200 031





دکتر حمید رضا فهیمی تبار
مشاور رئیس در امور فرهنگی
تلفن : 55912704 031



دکتر جواد دیواندری
مشاور رئیس دانشگاه در طرح های عمرانی
تلفن : 55913134 031



دکتر سعید گلابی
مشاور رئیس دانشگاه در امور فنی و اقتصادی
تلفن : 55912880 031


محمد رضا گندمی
مشاور رئیس در حوزه کارمندی و مدیر هسته گزینش دانشگاه
تلفن : 55912326 031




محمد خداداد
مشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی
تلفن: 55515885 031




محسن بهپور
مشاور رئیس در امور رفاه کارکنان
تلفن:
55912137 031
55912352 031
55912357 031


محمود ساجدی
مشاور رئیس در امور ایثارگران
تلفن :55912790 031
 


 
دکتر داوود حسنعلیان
مشاور رئیس در امور کارآفرینی
تلفن : 55912168 031






 دکتر نرگس نیکخواه
مشاور رئیس در امور بانوان
تلفن : 55913741 031

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 23991
  مشاورین


انتخاب وب سایت :  

کاشان-کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی
کدپستی 8731753153
تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۹
فكس دبيرخانه : ۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱